Elektryk to fach wykwalifikowany, jaki potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. W związku z tym dostanie niezbędnych umiejętności energetycznych jest niezbędne dla każdego, kto pragnie praktykować w tej dziedzinie. By zostać elektrykiem zajmującym się energią, należy w pierwszej kolejności uzyskać ogólne uprawnienia energetyczne. Dyplom lub ewentualnie równoważne kwalifikacje w zakresie instalacji elektrycznych oraz konserwacji będą z reguły wymagane przez większa część pracodawców.

Po uwieńczeniu takiego szkolenia można przejść do w wyższym stopniu zaawansowanych kwalifikacji związanych z energią. Jeżeli chodzi konkretnie o pracę ze źródłami energii, dana osoba może wymagać ukończenia dodatkowej kwalifikacji znanej jako City & Guilds 2365 (wcześniej NVQ3). Kwalifikacja ta obejmuje zaznajomienie się z techniką instalacji elektrycznych, strukturami oraz bezpieczeństwem instalacji.

Niesie również rozumienie procesów przemysłowych i używanie norm przy egzekwowaniu wyznaczonych zadań. W przypadku projektów czy też układów wielkiego napięcia przeważnie zalecane są dwie dodatkowe kwalifikacje; Advanced Craft Certificate in Electrical Installation czy też City & Guilds 6189 (wraz z powiązanymi jednostkami). Obejmują one, jak różnorodne komponenty powinny być okablowane oraz montowane w środowisku budowlanym.

Wreszcie, dla tych, jacy pragną pracować przy systemach paneli słonecznych, kurs projektowania i instalacji PV zapewni wszystkie potrzebne zdolności do bezpiecznego kreowania tego rodzaju struktur elektrycznych w otoczeniu domowym. Kurs powinien zagwarantować uczestnikom godziwe pojęcie wymiarowania systemów fotowoltaicznych i najlepszych praktyk w obrębie pobudzania ich po zamontowaniu.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY