Różnego rodzaju kredyty i pożyczki niejednokrotnie brane są pod jakiś zastaw. W przypadku firm na przykład to mogą być nieruchomości czy maszyny, ale aby rzeczywiście mogły one stanowić zabezpieczenie, to będzie potrzebne przeprowadzenie ich wyceny. Taka wycena pozwoli określić ich wartość, gdyż jest to konieczne do tego, aby banki mogły przedstawić warunki udzielenia pożyczki.

Wycena taka nie może przygotowana być jednak przez przypadkową osobę, a musi się nią zająć rzeczoznawca Poznań, mający do tego stosowne uprawnienia. Takiego rzeczoznawcę znaleźć na przykład można po wpisaniu w wyszukiwarce hasła szacowanie wartości maszyn i przejrzeniu zwróconych wyników. Przeważnie wycena rozpoczyna się od wykonania oględzin, podczas których zostanie sprawdzony stan techniczny urządzenia czy obiektu.

Niezbędne również będzie przygotowanie dokumentów, które różnić się będą zależnie od przedmiotu wyceny. W przypadku urządzeń konieczna będzie między innymi faktura dokumentująca zakup, dokumentacja rozruchowa czy specyfikacja techniczna. W niejednym przypadku będzie również konieczne przedstawienie książki serwisowej czy deklaracji zgodności. Przy nieruchomościach podstawowymi dokumentami są odpis z ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy przeważnie będą też oczekiwać kilku wyrysów z map oraz technicznej dokumentacji danego obiektu. Przy nietypowych nieruchomościach czasami potrzebne też będą inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY