Przynosząca dobre rezultaty dezynsekcja realizowana w BIOS polega na tym, że usunięte są owady latające i biegające. Ich obecność w pomieszczeniu może wiązać się z niebezpieczeństwem rozpowszechniania schorzeń wśród ludzi oraz zwierząt. Może również pojawić się groźba zakażenia jedzenia. I to dokładnie wtedy dezynsekcja jest wskazana. Przykładowo, w przemyśle spożywczym czynność taka jest regulowana przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. BIOS wykorzystuje metody, dopasowując je indywidualnie do wybranych przypadków. Techniki mechaniczne to zasadzki jakie wyłapują owady. Metody fizyczne to ozonowanie oraz techniki z wykorzystaniem pary.

Zastosowane są też techniki chemiczne, a więc preparaty owadobójcze. Techniki biologiczne stosowane są do pozostałych owadów, komplikujących życie i pracę albo niebezpiecznych dla kondycji zdrowotnej. Są to: pluskwy, szerszenie, muchy, osy, pchły, karaluchy oraz szkodniki żywności. Po zrealizowanej procedurze zleceniodawca dostaje gwarancję, zatwierdzoną certyfikatami. Często realizowana jest dezynsekcja pluskiew, przy wykorzystaniu innowacyjnego sprzętu, co daje gwarancję, że usługa będzie zrealizowana wzorcowo.

Na dezynsekcję wykonaną przez firmę BIOS zdecydowane są: zakłady produkcyjne w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, magazyny zbożowe, placówki służby zdrowia, sklepy, hurtownie, hotele i pensjonaty, piekarnie i cukiernie oraz obiekty publiczne. Pozostałe dostępne usługi to zwalczanie pluskiew, jakie także realizowane są na wysokim poziomie. Każda dezynsekcja jest zrealizowana zgodnie z zapisami prawa i na bazie ustaleń, jakie są podane zleceniodawcom z wyprzedzeniem. Zleceniodawcy dokładnie są zorientowani, w jakim momencie będą mogli wrócić do mieszkania albo do pracy w biurze i nie boją się, że w grafiku coś ulegnie zmianie.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY