Zaprojektowanie w odpowiedni sposób instalacji przemysłowych będzie wymagało tego, aby dostępna w nich była możliwość kontroli parametrów pracy. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż zbytnie przekroczenie któregoś z nich spowodować może poważne zagrożenie dla pracowników czy otoczenia. Powszechnie w instalacjach tego typu montuje się więc różnego rodzaju czujniki. Do wykorzystywanych najczęściej należą ciśnieniomierze, przepływomierze i manometry, lecz jest ich znacznie więcej.

Oprócz tego w pewnych przypadkach niezbędne może być przeprowadzenie inspekcji wzrokowej lub za pomocą sondy, i także należy zapewnić dostęp do tego typu miejsc. Z powodów konstrukcyjnych takie czujniki przeważnie się instaluje w dedykowanych elementach, zwanych króćcami. Króćce pomiarowe należy przykręcić lub przyspawać do rury, a następnie wkłada się do środka odpowiedni czujnik.

Średnicę wewnętrzną dopasować należy w taki sposób, żeby nie było dużego problemu z włożeniem takiego czujnika, dość często do tego wykorzystywane połączenie gwintowe. Ze względu na duże możliwości zastosowania każdy króciec pomiarowy może wyglądać nieco inaczej, czyli mieć inne wymiary, średnicę czy długość, a także być przeznaczony do innego medium. Takie elementy są na rynku dostępne w wielu standardowych wymiarach, lecz jeśli okaże się to potrzebne, to można rzecz jasna wykonać je na zamówienie. Wystarczy jedynie zrobić odpowiednią specyfikację, a króćce producent przygotuje wszystko tak, jak będzie potrzebne.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY